Manuell dysemåler

For måling av væske mengde på hver enkelt dyse.

  • Fyll sprøyte med rent vann.
  • Still inn trykk med alle bommer åpne.
  • Eksempel blå dyse 03-110 ved 2 bar gir 0,96 l/min.
  • Så klemmes holder i ende av slange opp mot dyse og vannmengde er visuell i måle partiet.
  • Viser den rett mengde så er dysen OK, viser den mere så er det grunn til å skifte dyse.

Pris 1.450,- +mva