Aams elektronisk dyse tester

Elektronisk mengde måler for dyser på vanlige bom sprøyter, kan også utvides til bruk på tåke sprøyter.

  • Dyse tester S-Monitor
  • Måler raskt og nøyaktig mengde på dyse.
  • Lagrer data på hver dyse og kan overføres til PC.
  • Meget bra verktøy ved f.eks testing av åkersprøyter der eier får visuelt se hvordan dysene er og om de må skiftes.
  • Leveres i egen koffert.

Pris  23.000,- +mva

Stativ med feste for tester og slange med “dyse pistol” for bruk på tåke sprøyter.  Pris 6.200,- +mva