Arag Elektrisk panel

  • Elektrisk styring av hoved av/på.
  • Elektrisk styring av trykk opp/ned.
  • Elektrisk styring av 3 eller 5 bom ventiler.
  • Liketrykks ventiler på bom kraner.
  • Trykkfilter.
  • Trykk inn Ø25mm.
  • Fri retur til tank med 3 stk Ø25mm, 1 fra trykkjustering og 1 hoved omrøring og 1 fra like trykks ventilene.

Komplett styring med alle elektriske ventiler, ledningsnett og styre boks.

Med 3 bom kraner komplett sett – Pris 12.200,- +mva

Med 5 bom kraner komplett sett – Pris 15.400,- +mva