Arag elektrisk styring for tåkesprøyte

Elektrisk styring for tåkesprøyte med:

 • Elektrisk hoved av/på.
 • Elektrisk trykk justering.
 • 2 elektrisk styrt uttak til dyser/utstyr.
 • Liketrykks ventiler på uttakene.
 • Innebygget filter.
 • Maks trykk 40 bar.
 • Maks 150 l/min.
 • Feste for manometer.
 • 3/4″ innløp for trykk.
 • 2 stk retur til tank Ø25mm.
 • 1/2″ uttak til dyser/utstyr.
 • Med ledningsnett og styre boks.

Pris komplett styring 14.500,- +mva