NYHETER

3 posts

Amistar i potet fåren

Vi har hatt mye pågang om utstyr til å sprøyte Amistar ved potet setting. Her kan vi tilby ferdige sett med tank, pumpe, dyse utstyr, koplinger og alt som trengs. Tank 225 liter med 12V pumpe 11,4 l/min, trykkjustering, manometer, ledning med av/på bryter, slange med pistol. Dette er en […]